Posted in Русский язык

Вода

Вода – самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время вода таит в себе множество загадок. Ее до сих пор продолжают исследовать ученые, находя все больше интересных данных о воде.

Самая  чистая вода в Финляндии.

У воды более 3 состояний: жидкое, твердое и газообразное. 

Вода как стекло.

Вода – основа жизни. Все живые животные и растительные существа состоят из воды. Даже человек состоит из воды.

Вода покрывает 70% территории нашей планеты. 

Горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. 

Вода может не замерзать до – 42 градусов. 

Вода обладает памятью. 

Posted in Մայրենի

Մայրենի 18․10․2021թ․

Տեքստային աշխատանք <<Ծիրանի ծառը>> պատմվածքի շուրջ։

Պատմվածքից դուրս գրել ծերուկ Հենդերսոնին բնութագրող հատվածները։

Հին, կիսաքանդ տան մեջ միստր Հենդերսոնը ամեն գարնան ուրախ անհամբերությամբ սպասում էր նրանց գալուն, միշտ գոհացնելով մանուկներին, որովհետև երևում էր վերջին րոպեին ու, վախեցնելով, փախցնում էր նրանց։

Բացատրի՛ր այս միտքը։

Իհարկե՛ լավ կլիներ, որ ծիրանները հասած լինեին։ Նրանք վախենում էին Հենդերսոնից, վախենում էին մեղքից, բռնվելու վտանգից և հանցանքից, վախենում էինք, որ մի քիչ շուտ են եկել, և ծիրանները կարող են խակ լինել։

Նրանք մտածում էին, որ լավ կլիներ ծիրանները հասած լինեին, որպեսզի շուտ համտեսեին։ Տղաները շատ էին վախենում ծերուկ Հենդերսոնից, որովհետև նրանք վախենում էին, որ այս ամսվան կարող էին խակ լինի ծիրանները, այլապես ծերուկ Հենդերսոնը կհյուրասիրեր նրանց։

Տղաները աչալրջությամբ շրջապատեցին ծառը։ Նրանց սրտերում վախի ու հույսի խառնուրդ կար։ Եթե նույնիսկ ծիրանները խակ լիենին, գործի էությունը չէր փոխվում․ նշանակություն չուներ՝ իրենք հասա՞ծ ծիրանի գողության էին եկել, թե՞ խակ։

Տղաները զգուշությամբ շրջապատեցին ծառը, որպեսզի մագլցեին և քաղեին ծիրանները։ Նրանք իրենց սրտերի խորքում վախենում էին։ Եթե նույնիսկ ծիրանները խակ լիենին, նրանք միևնույն է քաղելու էին։

աչալրջություն-զգուշություն